کیف پول کاغذی چیست

کیف پول کاغذی چیست؟

کیف پول کاغذی یک تکه کاغذ چاپ شده حاوی کلیدها و کدهای QR است که برای تسهیل تراکنش های ارز دیجیتال شما استفاده می شود. از آنجایی که این نوع به اینترنت متصل نیست و مدیریت آن ها به دست خود افراد است، به نوعی در گروه ولت های امن قرار می‌گیرند اما مزایا و […]