مشتریان می توانند پرداخت خود را از یکی از سه طریق زیر انجام دهند:

درگاه پرداخت اینترنتی

کارت به کارت

پرداخت در محل ( تنها ویژه مشتریان تهران)